GezinsPlatform.NLDoneren

Doneren

De Stich­ting Gezins­plat­form Neder­land is groten­deels af­han­ke­lijk van giften. U kunt al voor € 5 per jaar donateur wor­den. Het Gezins­plat­form heeft een ANBI-status. Uw gift is dus fiscaal aftrek­baar. Het bankreke­ning­num­mer is:

  • NL15 RABO 0342 0706 73
    t.n.v. Stich­ting Gezins­plat­form Neder­land

Online formulier

U kunt voor uw donatie ook gebruikmaken van een online formulier. U mach­tigt daar­mee de Stich­ting Gezins­Plat­form Neder­land om eenmaal per jaar het door u in te vullen bedrag van uw reke­ning af te schrijven. Ook kunt u zich hierbij gelijk opgeven voor de nieuws­brief. Daar­mee blijft u goed op de hoogte van de ac­ti­vi­teiten van het Gezins­plat­form.

Voor­let­ters / Achter­naam:
Adres:
Post­co­de/Woon­plaats:
E-mail­a­dres:
Nieuws­brief:
Ik blijf graag op de hoogte van de ac­ti­vi­teiten
Bedrag: Euro per jaar
IBAN:
­

Eenmalig doneren mbv iDEAL

Na­tuur­lijk is het ook moge­lijk een een­ma­lige donatie te doen. Voor online donaties m.b.v. iDEAL maken we gebruik van de diensten van betaal­part­ner Mollie.

Perio­diek doneren

Wilt u voor minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar geven, dan kunt u uw gift volle­dig aftrekken voor de in­kom­sten­be­las­ting als uw hier­voor een over­een­komst invult. Het formulier hier­voor kunt u aan­vra­gen bij pen­ning­mees­ter@gezins­plat­form.nl of down­loa­den van deze web­si­te. Na invulling krijgt u deze onder­te­kend retour.

naam: Stich­ting Gezins­Plat­form Neder­land
IBAN: NL15 RABO 0342 0706 73
RSIN: 860 023 382