GezinsPlatform.NLGezinsdag

Vrijdag 31 mei - Voorthuizen

We vieren graag met heel veel ge­zin­nen de fees­te­lij­ke start van het Gezins­Plat­form. Kom naar de gezins­dag op vrij­dag 31 mei (15.00 tot 20.00 uur) in Speel­park Voort­hui­zen. Geef je wel snel op, want VOL=VOL.

Speel­park & Maisdoolhof Voort­hui­zen is de plek voor een voordelig dagje uit! Klimmen en klau­te­ren, helikopters en een trein, traptrekkers en skelters, een ‘maiszwembad’. En de aller­kleinsten kunnen lekker spelen in het zand met water, op de trap­hondjes, in de draaimolen en nog veel meer!

Pro­gram­ma vrij­dag 31 mei

15.00 uur Aankomst en lekker spelen voor de kin­de­ren en rondsnuffelen op de in­for­ma­tie­markt voor de ouders
bij binnen­komst ont­vang je muntjes voor drinken en een bon voor een lekkere snack
17.15 uur

Lance­ring Gezins­Plat­form.NL met kin­de­ren en ouders, met mede­wer­king van onder anderen de Veluwsche Sanghertjes en kin­der­boekenschrijfster Willemijn de Weerd

20.00 uur Einde
Tussen 16.45 en ca 18.15 uur wor­den frietjes met een snack geser­veerd.
Op de bon die je bij het binnen­komst ont­vangt, staat de exacte tijd.

Aanmel­den en betaling

Met onderstaand formulier meld je je aan voor de Gezins­dag in Voort­hui­zen en mach­tig je Gezins­Plat­form Neder­land om het bedrag een­ma­lig van je reke­ning af te schrijven.

Voor een gezin t/m 4 personen bedraagt de toegangs­prijs totaal € 10,-
Voor een gezin van 5 of meer personen is de toegangs­prijs € 15,-

Gezinsenergie is hoofdsponsor van de Gezins­dag in Voort­hui­zen.

­

Aanmeld­for­mu­lier

Voor­let­ters / Achternaam:
Adres:
Post­co­de/Woon­plaats:
Tele­foon:
E-mail­a­dres:
Gezin:
personen (1-4: € 10,- / 5 of meer: € 15,-)
Bedrag: Hierbij mach­tig ik Stich­ting Gezins­Plat­form Neder­land éénmalig
euro af te schrijven van mijn bankreke­ning
IBAN:
Opmer­king:
­

Jaar­lijkse ac­ti­vi­teit

Gezins­Plat­form Neder­land houdt jaar­lijks een Gezins­dag waar ge­zin­nen elkaar kunnen ont­moe­ten en men zich kan ver­diepen in een gezins­the­ma. De organi­sa­ties, vereni­gingen of in­stel­lingen die aan­ge­slo­ten zijn bij het platform kunnen zich die dag presen­te­ren. De eerste gezins­dag vindt plaats op vrij­dag 31 mei 2019 in Voort­hui­zen.