GezinsPlatform.NLQR Test

Scan deze SEPA QR code in uw bank app om een­vou­dig een bedrag over te maken naar de reke­ning van Gezins­Plat­form Neder­land. De Sepa QR-code wordt onder­steund door ASN, ING, SNS, Knab en Bunq; ABN-AMRO en Rabo­bank onder­steunen de Sepa QR-code nog niet.

Géén transactie­kos­ten!

Omdat het gebruik van deze QR-code uit­ein­delijk tot een gewone bankoverschrij­ving leidt, ont­vangt de stich­ting het gehele bedrag. Dit in tegen­stel­ling tot bij­voor­beeld iDEAL of Givt waar altijd transactie­kos­ten aan vast zitten (€ 0,39 per transactie of meer).

Veilig

Deze methode is vol­ko­men veilig:

  • vul het bedrag in dat u wilt doneren en de QR-code verschijnt
  • scan de QR-code met de bank app op uw smart­phone;
  • Het bedrag, de omschrij­ving, het IBAN bankreke­ning­num­mer en de naam van de reke­ningh­ou­der zijn al ingevuld;
  • controleer de gegevens;
  • beves­tig of annuleer de overschrij­ving.

Donatie

Bedrag: euro

Controle

bedrag: [het bedrag dat u hebt ingevuld]
naam ont­van­ger: Gezins­Plat­form Neder­land
   IBAN reke­ning­num­mer: NL15 RABO 0342 0706 73
omschrij­ving: Donatie