GezinsPlatform.NLStichting Gezinsplatform Nederland heeft ANBI-status

gepubliceerd: vrijdag, 2 april 2021

In sep­tem­ber 2020 heeft de stich­ting een aan­vraag inge­diend voor een ANBI-status. Deze aan­vraag is in eerste instantie afgewezen. Na een bezwaar­pro­ce­du­re is deze status alsnog toegekend.

Daar zijn we als bestuur erg blij mee. We behar­tigen immers de belangen van het gezin. Eén van de voor­waar­den voor een ANBI-status is dat de in­stel­ling volle­dig is gericht op een alge­meen nut. Als gezins­plat­form zijn we dat zeker. Het gezin is van groot belang voor de samen­le­ving. Dat willen we graag onder de aan­dacht brengen.

Voor u als gever betekent dit dat giften aan de Stich­ting Gezins­plat­form Neder­land, fiscaal aftrek­baar zijn.

Deze status is toegekend met ingang van 1 januari 2020. Giften die in 2020 gedaan zijn, zijn dus ook fiscaal aftrek­baar voor de in­kom­sten­be­las­ting.