GezinsPlatform.NLKoningsspelenlied dringt genderideologie op

gepubliceerd: zaterdag, 10 april 2021
Koningsspelenlied dringt genderideologie op
(foto: Reformatorisch Dagblad)

In het Re­for­ma­to­risch Dagblad van zater­dag 10 april 2021 rea­geert Gerdien Lassche namens Gezins­Plat­form Neder­land op de tekst van het Koningsspelen­lied van BNNVARA’s kin­der­koor Kin­de­ren voor Kin­de­ren.

Naar aan­lei­ding van com­men­taar in de diverse media over de tekst van het lied voor Konings­dag dit jaar, schrijft het Re­for­ma­to­risch Dagblad over de ontstane commotie. De kri­tiek richt zich op twee tekst­regels. In het refrein wordt gezon­den: “Kijk hoe mooi, in de mix / hij of zij of X” waar­mee bedoeld wordt dat je een jongen, een meisje of iets anders kunt zijn. Elders in de tekst staat: "Ik ben hier en jij bent daar / de jiggyjig doen we met elkaar” Het blijkt dat het woord jiggyjig in Indonesische straat­taal staat voor seksuele ge­meen­schap.

Gezins­Plat­form.NL hekelt het mis­bruik van de fees­te­lijk­he­den rond Konings­dag voor het con­fron­teren van kin­de­ren met gen­der­ideo­lo­gie in een on­schul­dig ogend liedje: "Zo wordt ons over de rug van kin­de­ren de gen­der­ideo­lo­gie opgedrongen.”

Over­dre­ven aan­dacht

Gerdien Lassche legt uit dat Rutgers, het kennis­cen­trum seksua­li­teit, onlangs nog adviseerde om het al vanaf de kleuter­groep met kin­de­ren te hebben over trans­gen­der zijn. “Je bent een jongetje, maar het kan best zijn dat je je anders voelt.” Zo’n bena­dering gaat Gezins­Plat­form.NL een brug te ver. De over­dre­ven aan­dacht, we­reld­wijd, voor trans­gen­ders acht het platform proble­ma­tisch. Mede door de invloed van social media onder­gaan steeds meer mensen een geslachtsver­an­de­rende operatie. Gezins­Plat­form.NL vindt het ver­keerd dat dit soort operaties als normaal wor­den ge­pre­sen­teerd.

Jiggyjig

Dat het gebruik van het woord jiggyjig in de tekst “Ik ben hier en jij bent daar / De jiggyjig doen we met elkaar” ver­taald zou kunnen wor­den als seksuele ge­meen­schap, roept vragen op. BNNVARA heeft laten weten niet op de hoogte te zijn geweest van die vertaling. De omroep handhaaft het woord in het Koningsspelen­lied en ziet het als een grappig woord voor een danspasje. Gerdien Lassche zegt in het RD namens GezisnPlatfrom.NL hierover: “Ik vind het vreemd en onge­mak­ke­lijk dat de omroep zich er zo van afmaakt. Wanneer je een lied maakt dat bedoeld is voor alle Neder­landse school­kin­de­ren, doe je toch gron­dig onder­zoek naar de tekst?”