GezinsPlatform.NLHandvat voor ouders

“Mam, pap, ik ben trans”

gepubliceerd: zaterdag, 19 maart 2022

“Mam, pap, ik ben trans.” Die mede­de­ling slaat bij veel ouders in als een bom. Moeten ze meteen mee­gaan in het beeld dat hun kind van zich­zelf heeft? Wat zijn de gevaren van puber­teitsremmers? In deze fol­der wordt aan ouders een hand­rei­king gegeven die ver­der gaat dan de simpele bevesti­ging van het trans zijn.

Op zoek naar hun iden­ti­teit

Ouders van tieners en pubers krijgen steeds meer te maken met vragen van hun kind rond geaard­heid en gen­der. Jon­ge­ren zijn op zoek naar hun iden­ti­teit. Zij wor­den beïn­vloed door de grote aan­dacht die in media in het alge­meen, op social media in het bij­zon­der en ook op scholen, gegeven wordt aan gen­deri­den­ti­teit. Voor­beeld­fi­gu­ren die zelf in transitie zijn of als trans door het leven gaan, geven een eenzij­dig roos­kleu­rig beeld hier­van.

Wake-up call

Deze fol­der dient als een ‘wake-up call’ voor ouders om niet te snel mee te gaan met het idee van je kind dat het trans is. Zeker nu de Tweede Kamer op het punt staat een wetswijzi­ging aan te nemen waardoor je mak­ke­lijk je gen­der op je geboortebe­wijs kunt ver­an­de­ren, wil de fol­der ouders een handvat bie­den.

De fol­der is een ge­za­men­lijk ini­tia­tief van Stich­ting Voorzij en Gezins­Plat­form.NL. Deze organi­sa­ties maken zich beide grote zorgen over de enorme toename van gen­derdysforie met name bij meisjes. “We willen voor­ko­men dat er on­her­roe­pe­lijke beslis­singen wor­den geno­men op een leef­tijd waarop jon­ge­ren de con­se­quenties nog niet kunnen overzien”, aldus de woord­voer­ders van Gezins­plat­form.NL en stich­ting Voorzij.

Vragen

Voor vragen zijn we bereik­baar via info@voorzij.nl of info@gezins­plat­form.nl