GezinsPlatform.NLVideo van NPV Zorg Nederland

gepubliceerd: maandag, 9 mei 2022

NPV Zorg Neder­land heeft een fraaie Youtube video uit­ge­bracht waarin ze uitlegt dat het wetsvoorstel voor het ver­een­vou­digen van geslachts­ver­an­de­ring geen goed idee is.

Mag je zelf bepalen welk geslacht je hebt, zon­der dat daar een arts bij betrokken is? In de poli­tiek wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om dat moge­lijk te maken. Dat kan dan voor ie­der­een, dus ook als je jon­ger dan 16 jaar bent. Op dit moment zijn deze voor­waar­den er nog wel. Dus: je moet ouder zijn dan 16 jaar, én je hebt een ver­kla­ring nodig van een arts of psy­cho­loog.

 

 

Wat vind jij? Moet het mak­ke­lijker wor­den om je geslacht te ver­an­de­ren, of is het juist goed dat deze voor­waar­den er zijn? Laat het weten in de reacties!

Meer weten over onze stand­pun­ten? Ga naar onze web­si­te.
We schreven over dit on­der­werp een brief aan de poli­tiek:

 

NB. De NPV is sinds februari 2022 ook lid van Gezins­Plat­form Neder­land.