GezinsPlatform.NLGezinnen hebben het zwaar

gepubliceerd: zaterdag, 15 oktober 2022
Gezinnen hebben het zwaar
(foto: Voorwerkendeouders.nl)

Uit onder­zoek onder een grote groep ge­zin­nen blijkt dat de grootse uit­daging die zij ervaren het combineren van gezin, werk en zorg is. Meer dan ooit te voren voeren ge­zin­nen een inge­wik­kelde balan­ceer-act uit. Zo stelt de Stich­ting ’Voor werkende ouders’ die het onder­zoek uit­voerde met het Neder­lands Centrum Jeugdge­zond­heid en media­plat­form WIJ.

De re­sul­taten van het onder­zoek zijn samen­ge­vat in de Staat van het Gezin. Enkele op­val­lende uit­kom­sten zijn dat van de 2,6 miljoen ge­zin­nen in Neder­land 66% van de ouders wel eens onzeker is over de eigen invulling van het ouder­schap en 55% zou het graag beter willen doen. Dat dat een moei­lijke opgave is, ligt volgens de ouders onder andere aan het ont­bre­ken van tijd en/of geld en vermoeid­heid. Wat betreft voor­zie­ningen vindt 52% van de ouders dat het in Neder­land niet voldoende goed is gere­geld. Maar liefst 79% vindt dat aan­dacht voor ouder­schap in de poli­tiek ontbreekt.

De Staat van het Gezin is overhan­digd aan minister van Gennip van Sociale Zaken en Werk­gele­gen­heid. Het plan is om in 2023 wederom een Staat van het Gezin te maken om te onder­zoeken hoe gezins­vrien­de­lijk Neder­land is.

Bron: Stich­ting Voor werkende ouders