GezinsPlatform.NLCDA lanceert nieuwe Gezinsvisie

gepubliceerd: zaterdag, 18 februari 2023

Om tegemoet te komen aan het erns­tig tekort aan aan­dacht binnen de poli­tiek voor ge­zin­nen, heeft het CDA een nieuwe Gezins­vi­sie ge­pre­sen­teerd. Hilde Palland, Tweede Kamerlid voor het CDA, geeft aan: “Deze visie gaat over een samen­le­ving die ge­zin­nen de ruimte laat maar onder­steunt waar dat nodig is. Het is tijd voor gezins­be­leid!”

In het be­ge­lei­dend schrijven over de gezins­vi­sie consta­teert Kamerlid Palland dat er wel veel berichten en uit­kom­sten van onder­zoeken gaan over o.a. kin­derarmoede, stress bij ouders over het combineren van gezin en werk, de toe­ge­no­men druk in de jeugd­zorg, maar dat het altijd gaat over “slechts een deel van het plaatje”. Veel ge­zin­nen gaan gebukt onder de druk om alle ballen in de lucht te hou­den en voelen zich alleen staan.

Daar moet volgens het CDA ver­an­de­ring in komen want “ge­zin­nen zijn het hart van onze samen­le­ving” en het gaat in Den Haag te weinig over de vraag hoe ge­zin­nen daarbij beter kunnen wor­den onder­steund. Hilde Palland wijst er in dit kader op dat de laatste nota gezins­be­leid van een kabinet uit 2008 stamt: 15 jaar gele­den! En dus vindt het CDA dat het tijd is voor nieuw gezins­be­leid.

Gezins­Plat­form.NL juicht deze ont­wik­ke­ling toe en zal bij het CDA blijven aan­drin­gen om de wens voor gezins­be­leid ver­der vorm te geven.

Bronnen: